SL72W430
» Хөргөгч ба компрессор

Хөргөгч ба компрессор


Westinghouse өмнө нь HVAC бизнесийг эзэмшдэг байсан, -д зарагдсан 1982 Mcquay-ийн нэг хэсэг болгон. Вестингхаус нь 1970-аад онд DP контактор/стартерийг голчлон HVAC үйлдвэрлэлд зориулан бүтээжээ.. тэгээд бүх гол өрсөлдөгч үүнийг хуулж эхэлдэг. Итон Катлер Хаммер Westinghouse LV-ийг эзэмшдэг тул. Eaton олон арван жилийн турш HVAC хяналтын самбарыг Trane зэрэг HVAC үйлдвэрлэгчдэд нийлүүлж ирсэн., Йорк, Тээвэрлэгч, болон Mcquay.