79» Хүрз
» хүрз

хүрз


Бид хүрз 2300XP-ийн гол элементийг боловсруулж байна, 2300XPC, 2800XPB, 4100XPC, нөхөн төлбөр нь RPC кабинетийг хамардаг, туслах кабинет, Үндсэн Шулуутгагч кабинет, HV кабинет, Шүүгээ солих, болон шүүлтүүрийн кабинет. Гол элементийн тусламжтайгаар цохилтыг багтаасан боловч хязгаарлагдахгүй, RPC шилжүүлэгч, Гол реактор, Шүүлтүүрийн конденсатор, Гал хамгаалагч, SCR угсралт, Удирдлагын хайрцаг болон картуудыг шилжүүлэх, Haul Truck GE хөтөч системийн бүрэлдэхүүн хэсэг, Шилжүүлэгч контакторын угсралт, Үлээгчийн асаагуурын угсралт, Вакум контактор,Үлээгчийн угсралт,Жолооч Commond хянагч.