» 电动轮 » 17FM689A2 GE0858 58E-43-00220 A.F.S.E
 • 17FM689A2 GE0858 58E-43-00220 A.F.S.E

  A.F.S.E 交流发电机励磁机

  由于该单位很受客户欢迎, 现在我们提供全新的A.F.S.E组件. 和 M.F.S.E. 产能扩大到接受大修客户要求的批量订单.

  对背板嵌入螺纹进行了重大改进,以紧固卡车应用.

  58E-43-00220 17FM689A2

  提供维修零件

  VS7373 58B-43-00620 门消防模块

  VE0687 电池升压卡

  XA5817脉冲变压器模块

  VS6820 指示灯板

  VS6823 电阻 50W 10R

  VS6824 58B-43-00510 电阻 100W 10R

  VE3847 冷凝器

  VE0036 带钳位二极管

  GE1211/GE1212/GE1213/GE1214 带钳位整流器

  • 说明

  A.F.S.E 交流发电机励磁机

  58E-43-00220 17FM689A2

  提供维修零件

  VS7373 58B-43-00620 门消防模块

  VE0687 电池升压卡

  XA5817脉冲变压器模块

  VS6820 指示灯板

  VS6823 电阻 50W 10R

  VS6824 58B-43-00510 电阻 100W 10R

  VE3847 冷凝器

  VE0036 带钳位二极管

  GE1211/GE1212/GE1213/GE1214 带钳位整流器

  查询表格 ( 我们会尽快回复您 )

  名字:
  *
  电子邮件:
  *
  消息:

  验证:
  1 + 6 = ?

  更多分类

 • 产品类别